76% daripada akaun pelabur kehilangan wang apabila berdagang CFDs.
CFD adalah instrumen yang kompleks dan ia boleh mengakibatkan risiko kerugian wang yang tinggi dan cepat akibat daripada leveraj.76% daripada akaun pelabur kehilangan wang apabila berdagang CFDs. Anda haru mempertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan sama ada anda mampu mengambil risiko yang tinggi dalam merugikan wang anda.

GCM Asia-Mengenai Kami- Maklumat Lesen

Untuk peraturan FCA Fortrade dan NBRB, sila lihat di bawah. Anda juga boleh menyemak secara langsung di:
https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000NMdUwAAL,https://www.nbrb.by/engl/finsector/forex/register, dan https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/panelSearch.jspx?searchText=614683831&searchType=OrgAndBusNm&_adf.ctrl-state=1cbmeylzw8_15

 


 
GCMAsia adalah ahli gabungan yang beroperasi bersama Fortrade. Fortrade menggunakan piawaian keselamatan yang tertinggi dengan infrastruktur canggih bagi mengekalkan integriti kesemua sistem kami. Ia memelihara piawaian perilaku yang tinggi bagi memperlakukan para pelanggan secara adil, menggunakan tahap perlindungan yang sesuai ke atas maklumat pengguna, mengekalkan integriti pasaran serta bertindak balas secara pantas dan tegas terhadap peristiwa atau masalah yang mengancamkan integriti industri.
 
Peraturan FCA
Peranan utama Financial Conduct Authority (FCA) adalah untuk memastikan bahawa para pengguna mendapat perkhidmatan dan produk kewangan dari firma dan individual yang boleh dipercayai dan para pelanggan diperlakukan secara adil.
 
FCA adalah organisasi yang terbuka dan telus serta menyediakan maklumat lengkap bagi firma, pengguna dan lain-lain mengenai objektif, pelan, dasar dan peraturan mereka. FCA bertanggungjawab terhadap menteri perbendaharaan dan melalui mereka terhadap parlimen. Penubuhan FCA telah mewujudkan peluang untuk mengawal selia industri perkhidmatan kewangan dengan lebih cekap.
 
Sebagai broker yang dikawal selia oleh FCA, Fortrade adalah komited dalam membekalkan ketelusan. Ia meletakkan kepentingan para pelanggan dan integriti pasaran melalui nilai terasnya. Untuk mencapai matlamat ini, ia akan memastikan bahawa sistem kewangan semasa adalah kukuh, stabil dan mampan.
 
Peraturan NBRB
National Bank of the Republic of Belarus (NBRB) adalah bank pusat dan agensi pemerintah Republik Belarus yang beroperasi secara eksklusif demi kepentingan Republik Belarus.
 
Merujuk kepada rang undang-undang utama No. 231 pada 7hb Mac 2016, NBRB telah dilantik sebagai badan negeri yang bertanggungjawab dalam mengawal operasi di dalam pasaran forex. Bagi meningkatkan ketelusan pasaran kewangan dan mengumpul serta merumuskan laporan mengenai kesemua urus niaga yang berlaku di wilayah negara, National Forex Center (NFC) telah ditubuhkan berdasarkan Mata Wang dan Bursa Saham Belarusia.
 
Peraturan ASIC
Australian Securities and Investments Commission (ASIC) adalah pengawal selia korporat, pasaran dan perkhidmatan kewangan Australia.