77% daripada akaun pelabur kehilangan wang apabila berdagang CFDs.
CFD adalah instrumen yang kompleks dan ia boleh mengakibatkan risiko kerugian wang yang tinggi dan cepat akibat daripada leveraj.77% daripada akaun pelabur kehilangan wang apabila berdagang CFDs. Anda haru mempertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan sama ada anda mampu mengambil risiko yang tinggi dalam merugikan wang anda.
Berapa lamakah ia mengambil masa untuk dana diterima setelah permintaan pengeluaran dihantar?

Pengeluaran yang dilaksanakan melalui Wire transfer Bank biasanya mengambil masa sebanyak 5 hari bekerja untuk dana tersebut mencapai akaun anda.
Pengeluaran ke kad-kad kredit/debit berkemungkinan mengambil masa sebanyak 15 hari bekerja untuk dana tersebut mencapai akaun anda.

Pengeluaran melalui BPay dan kaedah-kaedah lain berkemungkinan mengambil masa sebanyak lima belas (15) hari bekerja untuk dana tersebut mencapai akaun anda.

Perhatian, jumlah pengeluaran anda mungkin ditolak jika margin/ekuiti bebas anda telah berubah sejak permintaan pengeluaran anda dihantar.

Apakah kaedah alternatif untuk mengeluarkan dana berlebihan?

Pengeluaran kad-kad kredit dan debit hanya untuk jumlah yang telah didepositkan. Berikut adalah kaedah-kaedah alternatif untuk mengeluarkan dana-dana berlebihan yang telah melebihi jumlah asal kad kredit/debit.

Sebagai langkah pematuhan peraturan-peraturan Anti Penggubahan Wang Haram (Anti Money Laundering) GCMAsia menjalankan polisi “kembali ke sumber” (back to source) yang ketat – bermaksud bahawa dana anda mesti dikembalikan kepada akaun asal yang di mana dana anda didepositkan kepada GCMAsia daripadanya.

Wire transfer: Lengkapkan borang ini dan hantar kepada [email protected] bertulis maklumat akaun bank anda.
Wire transfer: Lengkapkan borang ini dan hantar kepada [email protected] bertulis maklumat akaun bank anda..
Wire transfer: Lengkapkan borang ini dan hantar kepada [email protected] bertulis maklumat akaun bank anda.
Wire transfer: Lengkapkan borang ini dan hantar kepada [email protected] bertulis maklumat akaun bank anda.
Mengapa saya tidak boleh mengeluarkan jumlah yang melebihi deposit saya menggunakan kad kredit/debit?

Wujudnya sesetengah situasi di mana pengeluaran dana yang didepositkan daripada kad kredit atau debit dihadkan oleh pengeluar kad, dan tidak boleh melebihi jumlah asal yang didepositkan. Pengeluar-pengeluar atau pemproses kad lain mempunyai had masa untuk memproseskan bayaran balik.

Dalam situasi ini, dana mungkin akan dikeluarkan dengan kaedah pengeluaran alternatif (contohnya pemindahan bank wire transfer atau Neteller). Jumlah yang berlebihan dalam deposit asal mungkin akan dikeluarkan dengan kaedah pengeluaran alternatif (contohnya pemindahan bank wire transfer atau Neteller).
Jumlah yang berlebihan dalam deposit asal mungkin akan dikeluarkan dengan kaedah pengeluaran alternatif (contohnya pemindahan bank wire transfer atau Neteller).
Jumlah yang berlebihan dalam deposit asal mungkin akan dikeluarkan dengan kaedah pengeluaran alternatif (contohnya pemindahan bank wire transfer atau Neteller).

 
Perhatian: Proses kelulusan pengeluaran berkemungkinan mengambil masa yang lebih lama berbanding biasa dalam situasi ini, dan kami mungkin meminta bukti pemilikan akaun alternatif anda.

Bagaimana saya mengeluarkan dana daripada akaun GCMAsia saya?

Log masuk ke dalam laman web rasmi GCMAsia, dan tujui ke “Pengeluaran Dana” yang terletak di menu sebelah kiri.

Pilih kaedah pengeluaran dan isikan jumlah berserta maklumat-maklumat akaun lain yang berkenaan.
Semua permintaan akan diproses dalam tempoh tidak melebihi dua hari bekerja setelah dihantar.

Perhatian:

  • Untuk patuhi peraturan-peraturan Anti Penggubahan Wang Haram (Anti-Money Laundering), dana hanya boleh dilunaskan kembali ke sumber (Back To Source) –jumlah yang anda telah depositkan dengan menggunakan kad perbankan anda hanya boleh dikeluarkan ke dalam kad yang sama dan hanya dengan jumlah yang didepositkan. Begitu juga dengan pemindahan wire transfer, anda mesti mengeluarkan kembali ke akaun perbankan anda yang sama.
    Ini juga tertakluk pada kaedah pembayaran yang lain seperti Paypal.
  • Mana-mana bayaran pemindahan Wire Transfer/Telegrafik Antarabangsa (TT) yang dilakukan oleh Fortrade akan diserahkan kepada pelanggan tersebut. Kebanyakan pemindahan Wire Transfer Antarabangsa dan TT adalah sekitar $40.
  • Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan melalui pemindahan Bank Wire Transfer mungkin mengambil masa lima (5) hari bekerja untuk mencapai akaun anda.
  • Pengeluaran-pengeluaran ke kad-kad kredit/debit mungkin mengambil masa sebanyak lima belas (15) hari bekerja
  • Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan melalui BPay dan kaedah lain mungkin mengambil masa sebanyak lima belas (15) hari bekerja.

Perhatian, jumlah pengeluaran anda mungkin ditolak jika margin/ekuiti bebas anda telah berubah sejak permintaan pengeluaran anda dihantar.

Apakah langkah-langkah untuk mengembalikan wang jika kaedah deposit saya tidak menerima bayaran balik atau pengeluaran?

Dalam situasi ini, GCMAsia mempunyi polisi ketat yang di mana dana-dana hanya boleh dikembalikan kepada akaun bank yang bertulis nama anda.

Untuk membolehkan pembayaran dilakukanoleh kami, kami memerlukan penyataan bank daripda akaun anda yang bertarikh dalam tiga bulan yang lepas. Penyataan ini mesti menunjukkan secara jelas:

  • Nama Penuh Anda
  • Alamat Penuh Anda
  • Maklumat Penuh Bank Anda (Bank/Kod Jenis dan Nombor Akaun)

Untuk sokongan dan maklumat mengenai mana-mana kaedah deposit dan pengeluaran kami, sila hubungi kami melalui [email protected].

Apakah Margin Bebas (Free Margin) dan bagaimana ia mempengaruhi jumlah yang saya boleh mengeluarkan daripada akaun dagangan saya?

Margin Bebas adalah jumlah yang dikira daripada nilai ekuiti akaun tolak margin diguna untuk posisi-posisi dagangan terbuka.
Ekuti akaun – margin diguna = Margin Bebas
Ini adalah pengiraan dinamik yang berubah berdasarkan nilai perubahan posisi-posisi dagangan terbuka.
Jika anda meminta pengeluaran yang bernilai lebih tinggi daripada Margin Bebas anda, anda akan diberitahu mengenai jumlah maksima yang anda boleh keluarkan berdasarkan pengiraan Margin Bebas Semasa anda.
 

Sekiranya anda mempunyai bonus yang tertakluk pada akaun anda, anda perlu tolak jumlah ini secara manual, jika anda belum mencapai jumlah sasaran seperti yang tertakluk dalam terma & syarat bonus