76% daripada akaun pelabur kehilangan wang apabila berdagang CFDs.
CFD adalah instrumen yang kompleks dan ia boleh mengakibatkan risiko kerugian wang yang tinggi dan cepat akibat daripada leveraj.76% daripada akaun pelabur kehilangan wang apabila berdagang CFDs. Anda haru mempertimbangkan sama ada anda memahami bagaimana CFD berfungsi dan sama ada anda mampu mengambil risiko yang tinggi dalam merugikan wang anda.
 • Hubungi GCMASIA
  Talian:1-800-818-457
 • GCMAsia -Bagaimana untuk memohon status pelanggan profesional?

  Susulan dengan perubahan baru-baru ini,  pelanggan kami akan dibahagikan kepada dua kategori:
  apply
  * Tiada sekatan bermakna bahawa pelanggan profesional di bawah kawal selia FCA tidak akan tertakluk kepada perubahan leverage dan paras margin stop-out berasaskan peraturan baru dari ESMA serta tiada perubahan ke atas bonus dan promosi.

   

  Oleh kerana pelanggan profesional tidak tertakluk kepada sekatan berasaskan langkah baru dari ESMA, ,maka pelanggan kami yang ingin mengekalkan tahap margin dan leverage akaun mereka boleh memohon untuk mencapai status pelanggan profesional.

   

  Bagaimana untuk mencapai status pelanggan profesional?

  Untuk mencapai status pelanggan profesional, ada dikehendaki untuk memenuhi DUA syarat yang ditetapkan oleh FCA. Kegagalan dalam memenuhi syarat tersebut akan mengekalkan status akaun anda sebagai Pelanggan Runcit.

  Syarat dan kriteria:

  1. Bekerja di dalam sektor kewangan sekurang-kurangnya 1 tahun.
  2. Portfolio pelaburan melebihi EUR500,000 (simpanan tunai/instrumen kewangan)
  3. Telah melaksanakan lebih daripada 10 posisi dagangan dengan saiz lot yang besar bagi tempoh 12 bulan yang lepas.

   

  Syarat dan dokumen untuk status pelanggan profesional FCA.

  Untuk mencapai status pelanggan profesional FCA, pelanggan yang sedia ada adalah dikehendaki untuk memuat turun borang permohonan yang dilampirkan bersama e-mel notis perubahan peraturan ESMA.

   

  Pelanggan baru adalah dikehendaki untuk memuat turun borang permohonan melalui e-mel yang diterima apabila membuat deposit pertama.

   

  Pelanggan adalah dikehendaki untuk mengisi borang tersebut dan membekalkan dokumen sokongan serta memenuhi DUA syarat yang dinyatakan oleh FCA seperti berikut:
  apply